Publicerad 12 maj 2022

Nya Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

SKR har publicerat nya Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Studien belyser kommunernas aktivitet inom detaljplaneområdet, med fokus på planering för bostadsbyggande.

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2022

– Studien visar att planläggningen av bostäder fortsätter i hög takt och att det finns en god planberedskap för bostadsbyggande i landets kommuner. Samtidigt kommer inga bostäder till stånd om inte marknaden faktiskt bygger. Marknadens förmåga att bygga bostäder är fortfarande ojämnt fördelad över landet och i många kommuner byggs få bostäder, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKR.

Över 100 000 bostäder har planlagts

Det är fjärde gången som SKR sammanställer undersökningen, som den här gången omfattar uppgifter från åren 2020 och 2021. I de kommuner som svarat har det planlagts över 100 000 bostäder under de två åren. Utöver det finns i många kommuner också en stor mängd planlagda, men outnyttjade, byggrätter för bostäder i äldre detaljplaner.

I cirka 40 procent av kommunerna har det beviljats bygglov för färre än fem bostäder per 1 000 invånare under perioden 2020–2021.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.