Publicerad 16 augusti 2021

Nya exempelmallar för lov och förhandsbesked

Den 1 juli 2021 publicerade SKR en ny och omarbetad version av exempelsamlingen för lov och förhandsbesked.

Nya exempelmallar för lov och förhandsbesked

Varje år handlägger landets kommuner över 100 000 ansökningar om bygg-, mark- och rivningslov samt förhandsbesked. Därför är det av stor betydelse att mallar och underlag är uppdaterade och bidrar till en effektiv kommunikation och rättssäkra beslut.

SKR:s exempelsamling innehåller exempel på mallar och underlag som kan användas vid hanteringen av byggnadsnämndens arbete med lov, byggande och tillsyn och är tänkt att fungera som underlag för kommunerna i arbetet med att ta fram egna mallar för beslut och kommunikation.

Under 2021 har exempelsamlingen för lov och förhandsbesked omarbetats och flera nya exempelmallar och underlag lagts till. Nu fortsätter vi arbetet med uppdatering av exempelmallar för byggskedet respektive tillsyn.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.