Publicerad 26 mars 2021

5G-nätet och fysisk planering

Nu har femte generationens mobilnät börjat byggas ut. SKR har därför sammanställt information kring kommunens roll inom fysisk planering kopplat till utbyggnaden av infrastrukturen för 5G och elektronisk kommunikation i stort.

Utbyggnad 5G-nätet och kommunal fysisk planering

Sammanställningen innehåller bland annat information om hur lovplikten ser ut för utbyggnaden av elektronisk kommunikation, hur kommunerna kan arbeta strategiskt genom översiktsplan, policys och samordning mellan byggherrar och operatörer. I undersidorna finns även information om kommunens roll som fastighetsägare och hur byggnadsnämnden kan resonera kring riktvärden och skyddszoner gällande strålning och radiovågor.

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.