Publicerad 29 mars 2021

Ny vägledning om att tillgängliggöra digital planinformation nationellt

Från och med 1 januari 2022 ska kommunerna tillgängliggöra digital planinformation nationellt, på ett standardiserat sätt. SKR har tagit fram en vägledning som stöd i kommunernas omställningsarbete inför digitala detaljplaner.

Digital omställning – fokus detaljplan, webbrapport

Att arbeta med digital detaljplaneinformation kommer delvis att kräva en annan organisation och andra arbetssätt än vad som traditionellt har behövts inom planprocessen. Vägledningen går igenom hur de nya kraven ser ut, ger förslag på kompetenser som är viktiga att ha med sig i omställningsarbetet samt ger råd och rekommendationer i form av checklistor.

Utgå från egna förutsättningar

Varje år produceras cirka 1 700 detaljplaner. Förutsättningarna för arbetet skiljer sig åt beroende på både kommunstorlek och geografiskt läge och det är viktigt att kommunen utgår från sina egna förutsättningar i omställningsarbetet. Vägledningen kan bidra till interna diskussioner om hur arbetet med digitala detaljplaner kan organiseras för att skapa största möjliga nytta både i de egna kommunala processerna och för medborgare och företag.

Rapporten vänder sig till både beslutsfattare och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna med ett särskilt fokus på detaljplaneprocessen.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.