Publicerad 23 februari 2021

Ny idéskrift om kapacitetutredningar i skollokaler

Skriften beskriver nyckelfaktorer för en effektiv användning av skollokaler.

Att säkerställa en effektiv användning av kommunala verksamhetslokaler är en ständigt aktuell fråga runt om i Sveriges kommuner. En förutsättning för att bedöma en skolas möjligheter till effektiviseringar är kännedom om lokalernas kapacitet och vilka faktorer som utgör flaskhalsar. Denna idéskrift belyser vanliga faktorer som kan begränsa kapaciteten i grundskolelokaler och processen för att identifiera dessa.

Kapacitetsutredningar skollokaler

Arbetet med idéskriften är finansierat av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.