Publicerad 9 april 2024

SKR på Vitalis 2024

Ska du till Vitalis 13-16 maj? Träffa SKR på utställningen och delta vid våra seminarier. Flera seminarier går också att följa online.

Gemensam monter

Träffa våra handläggare och experter inom olika e-hälsofrågor. Du hittar oss i montern ”Mötesplats e-hälsa” B06:12 tillsammans med Inera, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Seminarier som SKR medverkar i

Flera seminarier går också att ta del av online.

Vitalis invigning och keynotes

Tisdag 14 maj, kl. 09.00 – 10.00
Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister, Rachel deBasso, SKR, Johan Kaarme, SKR, Gunilla Nordlöf, E-hälsomyndigheten, Daniel Forslund, Vårdföretagarna

Invigning och keynotes, Vitalis

Spår: AI i vården - Hot eller möjlighet?

AI – del av framtidens precisionsdiagnostik?

Tisdag 14 maj, 15.55 – 16.15
Medverkande: Kjell Ivarsson, SKR, Anders Edsjö, Genomic Medicine Sweden (GMS), Karin Looström Muth, Västra Götalandsregionen, Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundet, Per Nodbrant, Region Jönköpings län

AI – del av framtidens precisionsdiagnostik?, Vitalis

Spår: Cybersäkerhet och dataskydd

Hur kan sekundärdata tillgängliggöras för att öka patientnytta och driva innovation?

Tisdag 14 maj, 11.30 - 12.00
Medverkande: Petra Hasselqvist, SKR, Anders Tunold-Hanssen, N!P/Nordic Interoperability Project, Peter Brodén-Nilsson, Tietoevry Care, Markus Lingman, Region Halland

Hur kan sekundärdata tillgängliggöras för att öka patientnytta och driva innovation?, Vitalis

Spår: Digital triage

Digital triage: Paneldiskussion om vägen framåt

Tisdag 14 maj, 16.30 – 17.00
Medverkande: Johan Kaarme, SKR, Magnus Röjvall, Capio närsjukvård AB, Simon Nilsson, Region Gävleborg, Sofie Zetterström, Inera, Christian Colldén, eHälsoläkarföreningen

Digital triage: Paneldiskussion om vägen framåt, Vitalis

Spår: Framtidens journal

Regionernas arbete med datadriven kunskapsstyrning

Arrangeras av SKR.

Tisdag 14 maj, 13.00 – 13.45
Medverkande: Sara Almvide, Västra Götalandsregionen och NSG strukturerad vårdinformation och Anders Ahlsson, Region Stockholm och NSG data och analys

Regionernas arbete med datadriven kunskapsstyrning, Vitalis

Från kunskapsstöd till nationell informationsspecifikation för regional implementering – exempel patologi

Tisdag 14 maj, 13.45 – 14.10
Medverkande: Karin Wallis, SKR

Från kunskapsstöd till nationell informationsspecifikation för regional implementering – exempel patologi, Vitalis

OpenEHR-modellering i praktiken, erfarenheter inom Nationellt system för kunskapsstyrning

Arrangeras av SKR.

Tisdag 14 maj, 14.10 – 14.35
Medverkande: Sanna Åsberg, Region Östergötland, Linda Aulin Lundeqvist, Region Stockholm

OpenEHR-modellering i praktiken, erfarenheter inom Nationellt system för kunskapsstyrning, Vitalis

Snomed CT för patologi, i Sverige och internationellt

Arrangeras av SKR.

Tisdag 14 maj, 14.35 – 15.00
Medverkande: Anna Rossander, Västra Götalandsregionen och David Wetterbro, Region Östergötland

Snomed CT för patologi, i Sverige och internationellt, Vitalis

Effektivare informationsförsörjning genom Ineras tjänst för Informationsutlämning till kvalitetsregister

Tisdag 14 maj, 15.30 – 16.30
Medverkande: Anna Trinks, SKR, Björn Hultgren, SKR och Tom Lundholm, Inera

Effektivare informationsförsörjning genom Ineras tjänst för Informationsutlämning till kvalitetsregister, Vitalis

Spår: Informationsdriven socialtjänst/äldreomsorg

Stöd till kommunernas användande av AI i socialtjänsten

Tisdag 14 maj, 13.00 – 13.30
Medverkande: Marta Gandra, SKR, Magnus Wallinder, Socialstyrelsen, Viktoria Hagelstedt, Digg, Åsa Zetterström Klintsjö, E-hälsomyndigheten

Stöd till kommunernas användande av AI i socialtjänsten, Vitalis

Kommungemensam handlingsplan och basnivå för socialtjänstens digitalisering

Tisdag 14 maj, 13.30 – 14.00
Medverkande: Marta Gandra och Klas Nilsson, SKR

Kommungemensam handlingsplan och basnivå för socialtjänstens digitalisering, Vitalis

Att upphandla verksamhetssystem för socialtjänsten

Onsdag 15 maj, 13.00 – 13.30
Medverkande: Klas Nilsson, SKR, Mårten Nyström Holm, Adda

Att upphandla verksamhetssystem för socialtjänsten, Vitalis

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Nära vård med modiga kommuner som ser framgångsfaktorer med SVOD:en

Onsdag 15 maj, 15.30 – 16.30
Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson, SKR, Annelie Amigelius, SKR, Johanna Berntsen, SAS Kristianstad, Belina Pllana, Kristianstad kommun, Helena Ardehed, Inera, Madeleine Hansback, Ljusdals kommun, Karin Bengtsson, Inera

Nära vård med modiga kommuner som ser framgångsfaktorer med SVOD:en, Vitalis

Säker kommunal primärvård med PrimärvårdsKvalitet - Ett pilotprojekt i Västmanland

Torsdag 16 maj, 08.30 – 08.55
Medverkande: Lena Karlsson, Malin Holmström, SKR

Säker kommunal primärvård med PrimärvårdsKvalitet - Ett pilotprojekt i Västmanland, Vitalis

Spår: Läkemedel - kunskapsstöd

Från behov till begrepp – tydlighet och förståelse vad gäller läkemedel i vården

Onsdag 15 maj, 13.00 – 13.20
Medverkande: Fredrik Ström, SKR och Magnus Fogelberg, Västra Götalandsregionen

Från behov till begrepp – tydlighet och förståelse vad gäller läkemedel i vården, Vitalis

Hur får vi ut rätt info om läkemedel till rätt person i rätt tid?

Onsdag 15 maj, 16.20 – 17.00
Medverkande: Ameli Norling, SKR, Birgit Eiermann, Inera, Marina Tuutma, Sveriges Läkarförbund, Markus Bylund, Region Gävleborg, Tora Hammar, Linnéuniversitetet, Veronica Arthurson, Läkemedelsverket

Hur får vi ut rätt info om läkemedel till rätt person i rätt tid?, Vitalis

Spår: Nationell digital infrastruktur

Nationell digital infrastruktur – huvudmännens och statens gemensamma angelägenhet och ansvar

Tisdag 14 maj, kl. 11.10 – 11.20
Medverkande: Ameli Norling, SKR

Huvudmännens och statens gemensamma angelägenhet och ansvar, Vitalis

Panel med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKR, Inera och Regeringens samordnare

Tisdag 14 maj, 11.30 - 12.00
Medverkande: Ameli Norling, SKR, Gunilla Nordlöf, E-hälsomyndigheten, Mattias Fredriksson, Socialstyrelsen, Patrik Sundström, Inera, Tomas Werngren, Socialdepartementet

Panel, Vitalis

Spår: Personalisering inom hälso- och sjukvården

Nationell formulärsamling, ett nytt bibliotek av skattningsformulär i 1177 formulärhantering

Onsdag 15 maj, 9.30 – 10.00
Medverkande: Hanna Emami, Karin Vriste och Peder Hofman-Bang, SKR

Nationell formulärsamling, nytt bibliotek av skattningsformulär i 1177 formulärhantering, Vitalis

Min vårdplan cancer – så arbetar vi för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården

Onsdag 15 maj, 10.30 – 11.00
Medverkande: Claire Micaux, Regionala cancercentrum i samverkan(RCC), Emelie Söderlund, Regionala cancercentrum i samverkan(RCC), Camilla Larsson

Min vårdplan cancer – så arbetar vi för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården, Vitalis

Sammanhållen planering på 1177 - en mötesplats för invånare och medarbetare i vård och omsorg

Onsdag 15 maj, 14.15 – 15.00
Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson, SKR, Cecilia Qwinth, Patientföreträdare, Kristina Stensson Ljungdahl, Inera, Sven-Åke Svensson, Region Jönköpings län, Sofie Zetterström, Inera

Sammanhållen planering på 1177 - en mötesplats för invånare och medarbetare i vård och omsorg, Vitalis

Spår: Strategi och uppföljning

Att möta ett varierande vårdbehov – lärdomar från ett datadrivet utvecklingsarbete i förlossningsvården

Onsdag 15 maj, 16.00 - 16.30
Medverkande: Kajsa Jansson, SKR, Lina Johanesson, Region Jönköpings län, Maria Hedström, BB Södertälje, Olle Nyström

Att möta ett varierande vårdbehov – lärdomar från ett datadrivet utvecklingsarbete i förlossningsvården, Vitalis

Spår: Välfärdsteknik

Lyckas med välfärdsteknik – prioritera rätt välfärdsteknik

Tisdag 14 maj, 15.30 – 16.00
Medverkande: Carl Schultz, SKR, Helle Sörensen, SKR, Ewa-Liz Lööf Halvarsson, Hofors kommun

Lyckas med välfärdsteknik – prioritera rätt välfärdsteknik, Vitalis

Lyckas med välfärdsteknik – ta reda på nyttan

Tisdag 14 maj, 16.00 – 16.30
Medverkande: Amanda Sundberg, Inera/SKR, Li Langemark, SKR, Alexander Holback, Härjedalens kommun

Lyckas med välfärdsteknik – ta reda på nyttan, Vitalis

Lyckas med välfärdsteknik – ställ om och realisera nyttan

Tisdag 14 maj, 16.30 – 17.00
Medverkande: Lena Dahlberg, SKR, Amanda Sundberg, Inera/SKR Alexander Holback, Härjedalens kommun

Lyckas med välfärdsteknik – ställ om och realisera nyttan, Vitalis

Spår: Workshops och fördjupningar

Stöd för omställningen till god och nära vård

Separat anmälan krävs.

Onsdag 15 maj, 09.30 – 11.30
Medverkande: Lisbeth Löpare-Johansson, SKR medverkar i panelen

Stöd för omställningen till god och nära vård, Vitalis

Om Vitalis

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Konferensen arrangeras 13-16 maj 2024 på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Marta Gandra
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.