Publicerad 17 mars 2022

1: Men vad är GDPR?

GDPR är avgörande för den fortsatta digitaliseringen av våra verksamheter. Men vad innebär regelverket? På drygt en minut får du en sammanfattning av dataskyddsförordningen och hur GDPR påverkar din organisation.

GDPR handlar om integritet och stärker alltså skyddet för våra personuppgifter. Något som är positivt och viktigt för fortsatt digitalisering. Men det innebär också en del förändringar; nya arbetssätt och rutiner. Känns det läskigt och svårt? Lugn, nu går vi igenom detta steg för steg och förklarar vad du bör reagera och agera på!