Publicerad: 20 december 2019

Skola, kultur, fritid

Arbetsgivarfrågor

Detta gör SKR

SKR arbetar för att elevernas resultat i skolan ska förbättras. Skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra ledarskap är avgörande. SKR stöder också kommunerna i arbetet med förskola och fritids.

Inom kultur och fritid arbetar SKR för goda förutsättningar i hela landet. Det gäller exempelvis områden som idrottsanläggningar, e-böcker på folkbibliotek och föreningsliv. SKR arbetar också för att beslut om kulturlivet ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!