Publicerad: 8 juni 2020

Miljö, hälsa

SKR arbetar för att underlätta kommunernas verksamhet. Vi skapar goda förutsättningar för myndighetsarbetet och stödjer kommunerna i miljömålsarbetet. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

SKR anordnar våren 2020 Tillsyn och taxor, en webbaserad arena för anställda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

SKR besvarar vanliga frågor om lagen gällande tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

SKR ger ut underlag till kommunernas arbete med taxor inom miljöbalkens område.

Det finns inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat med coronavirus på. Offentliga kök kan ändå minska smittspridningen, framförallt genom att säkerställa att trängsel inte uppstår.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!