Publicerad: 5 november 2020

Miljö, hälsa

SKR arbetar för att underlätta kommunernas verksamhet. Vi skapar goda förutsättningar för myndighetsarbetet och stödjer kommunerna i miljömålsarbetet. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

SKR anordnar våren 2020 Tillsyn och taxor, en webbaserad arena för anställda på kommunala miljökontor att diskutera aktuella frågor.

Genom Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader för regionernas miljöarbete.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

SKR ger ut underlag till kommunernas arbete med taxor inom miljöbalkens område.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

SKR besvarar vanliga frågor om lagen gällande tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!