Publicerad: 27 november 2019

Miljö, hälsa

SKR arbetar för att underlätta kommunernas verksamhet. Vi skapar goda förutsättningar för myndighetsarbetet och stödjer kommunerna i miljömålsarbetet. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

Livsmedelsinspektion restauranglök i Uppsala

Underlag till kommunal taxa inom miljöbalkens område.

Se och jämför resultaten för regioner för olika indikatorer som speglar bredden i deras miljöarbete.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!