Publicerad 14 juni 2021

Upphovsrätt för bilder

Du som använder en bild ansvarar själv för att din bildanvändning är korrekt, att du har rättigheter för de bilder du använder. Se till att teckna skriftligt avtal med fotografen.

Fotografen måste godkänna

I de fall du får tillåtelse att exempelvis använda bilder från medlemmar ansvarar du för att kontrollera med fotografen om du får tillstånd att använda bilden. Detta ansvar vilar inte på den som skickat bilden till oss, som heller inte kan garantera vår användningsrätt.

Medverkande på bilder

Medverkande på bilden behöver också godkänna att SKR får använda bilden. Dessa personer kan ha godkänt att exempelvis en kommun får använda bilden, och detta är inte samma sak som SKR.

Tidsbegränsade bildrättigheter

Du måste ha kontroll på bildrättigheter som är tidsbegränsade. När användningstiden går ut behöver den antingen förlängas eller bilden tas bort där den används, exempelvis på en webbplats.

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen skyddar alla fotografiska bilder oberoende om de har ett konstnärligt värde eller annan särprägel.

Lagen skyddar också till exempel genom datorteknik framställda bilder – ”oavsett vilket slags teknik som utnyttjats”. Man talar ofta om copyright (©), men detta uttryck finns inte i svensk lag. Istället används de svenska orden ”fotografirätt” eller ”bildrätt”.

Upphovsrätten tillkommer vanligen den som tagit bilden. Rätten kan dock överlåtas till annan person eller företag. Är fotografen anställd i ett fotoföretag, bildbyrå eller tidning föreligger praktiskt taget alltid sådant avtal att fotografirätten tillhör företaget.

Genom upphovsrättslagens utformning får fotografen all fotografirätt även vid beställd fotografering. Det är därför viktigt att hållbara avtal göres vid beställning av fotouppdrag. Negativ och liknande tillhör fotografen. Kännedom om Upphovsrättslagens utformning är viktig för alla bildhanterare såväl fotografer som köpare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.