Publicerad 11 augusti 2020

Bildpolicy

Enligt SKR:s bildpolicy ska våra bilder signalera initiativ, trovärdighet, öppenhet och kompetens.

SKR har fyra kännetecken som beskriver hur vi vill att vår organisation ska uppfattas:

  1. initiativ
  2. trovärdighet
  3. öppenhet
  4. kompetens.

1. Initiativ

Initiativrika människor visar handlingskraft. Bilderna bör därför innehålla rörelse och handling, samt visa människor som kommunicerar, agerar och är sysselsatta.

2. Trovärdighet

Trovärdigheten ökar om bilderna visar våra medlemmars vardag. Till exempel olika arbetssituationer och bilder av reportagekaraktär. Stockholmsperspektivet bör tonas ned. Vid vårdbilder ställs särskilda krav på hygienregler, som exempelvis kortärmat och förbud mot smycken.

3. Öppenhet

Nära samarbete och samtal visar på öppenhet. Bilderna ska visa kontakt mellan människor.

4. Kompetens

Våra bilder ska uttrycka entusiasm, engagemang och väcka positiva känslor. Bilder med människor skapar engagemang. Ett annat sätt är att använda färgstarka bilder. Det behöver inte vara glada människor på bilderna, det kan även vara allvarliga människor som visar motivation och engagemang i sitt arbete.

Ett normkritiskt bildval

Ett normkritiskt bildval kan utgå från diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. De bilder som SKR använder ska inte befästa gamla normer utan hellre ifrågasätta befintliga normer.

Visa gärna människor som avviker från normen men som ändå ingår naturligt i ett sammanhang. Låt exempelvis elever med annan etnisk bakgrund än svensk illustrera en text om den svenska skolan, utan att eleverna för den skull representerar invandrare.

Visa personer med synliga funktionsnedsättningar, utan att de representerar handikappade eller visa en chef som är kvinna, utan att för den skull illustrera kvinnligt ledarskap.

Bildmanér

SKR:s bilder kan vara i fyrfärg, svartvitt eller i en duplexton mellan svart och någon av färgpalettens färger. Då SKR eftersträvar en viss vardagsrealism bör inte bildeffekter som grova raster, toningar, skuggor eller dylikt användas. Undvik bildramar samt eventuella kanter runt bilderna.

Bilder kan läggas utfallande och frilagda. SKR:s grafiska profil bygger på stora bilder så gör dem inte för små. Undvik att arbeta med bildmontage.

Endast professionellt framtagna bilder ska användas i SKR:s publicering. Passfoton och amatörbilder ger dåligt tryckresultat och motsvarar inte de höga krav som SKR ställer på bildkommunikation.

Personalbilder

För att SKR:s webbsidor ska se enhetliga ut ska alla personalbilder följa samma manér. Bilderna ska bland annat vara tagna i halvbild mot ljus bakgrund. För att uppnå ett enhetligt manér ska vår leverantör för personalfotografering användas.

Upphovsrätt

De bilder som SKR äger får användas i kommunikation där SKr är en tydlig avsändare. De får däremot inte lämnas ut till andra företag, organisationer, våra dotterbolag, medlemmar eller externa nätverk på grund av att upphovsrätten gentemot fotograferna inte täcker detta.

Försök att köpa bilder för fri användning i största möjliga utsträckning för att underlätta användningen ur upphovsrättsligt perspektiv. SKR kan köpa bilder för fri användning från bildbyråer eller genomföra egna fotograferingar.

Det är viktigt att skriva avtal, eller läsa befintliga avtal, kring upphovsrätten och vara medveten om hur bilderna får användas. Särskilda villkor gäller ofta för webb och sociala medier.

Arvodesberäkning bör följa de avtal, riktlinjer och policys som finns hos Bildleverantörers Förening och Sveriges Fotografers Förbund.

SKR har ett webbaserat bildarkiv och i arkivet ska alla bilder som har friköpt lagras. För dessa behövs inte nya tillstånd vid tilltryck. Ett fåtal bilder i bildarkivet har begränsad användningstid. Om bilden inte är friköpt ska upphovsmannen kontaktas inför varje användning, detta ansvarar respektive handläggare själv för.

Upphovsmannens namn och eventuellt företag ska alltid anges vid bildpublicering. Fotobylines bör helst ligga i anslutning till bild i inlagor men separat på omslagets baksida eller insida av trycksaker.

Vid fotografering ska de människor som fotas tillfrågas om de vill medverka och medgivndet ska vara skriftligt . För att fotografera barn krävs tillstånd från barnets vårdnadshavare. Om bilder retuscheras eller manipuleras måste det förankras med fotografen ur upphovsrättslig synpunkt.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset