Publicerad 10 november 2023

Verksamhetsbilder

SKR:s kännetecken ska genomsyra allt material. Det gäller även bilder som visar medlemmarnas och SKR:s egen verksamhet. De ska uttrycka proaktivitet och trovärdighet, samt visa en professionell inställning och öppenhet, exempelvis när det gäller kön, etnisk och kulturell bakgrund.

Öppenhet visas genom att undvika stereotypa bilder av människor utifrån kön samt etnisk och kulturell bakgrund. Likaså visar vi trovärdighet genom att avbilda autentiska miljöer och situationer.

Förbundets medlemmar representerar hela Sverige, så Stockholmsperspektivet ska tonas ned.

Det är viktigt att bilderna som används är korrekta ur alla perspektiv. Till exempel ska bilder med barn följa regler och lagar, exempelvis i situationer där hjälm ska användas eller i hänsyn till integritet. Detsamma gäller för vårdbilder där det finns särskilda hygienregler, exempelvis kortärmat och inga smycken på händer och armar.

Tänk också på fördelningen av bilder i exempelvis en skrift. Räkna gärna systematiskt fördelningen av kvinnor/män, flickor/pojkar, mångfaldsperspektiv med mera. Reflektera exempelvis också över hur många av flickor respektive pojkar som är aktiva. Exempel: Hur många flickor sitter i skolbänk och pluggar? Hur många pojkar skrattar i uppehållsrummet? Försök bryta de stereotypa mönstren.

Bilderna ska kännas vardagliga, trovärdiga och signalera kontakt och närvaro.

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.