Publicerad 11 augusti 2020

Bildarkiv

SKR har ett centralt bildarkiv med friköpta bilder. Bildarkivet bygger på att alla på SKR delar med sig av sina bilder. Bilderna och illustrationerna används till din produktion, webb och tryck men även bilder till exempelvis nyhetsbrev.

Bilderna i bildarkivet är SKR:s egna och de får användas till kommunikation där SKR är en tydlig avsändare. Bilderna kan också användas vid kommunikation tillsammans med någon annan organisation. De får däremot inte lämnas ut till andra företag, organisationer, dotterbolag, medlemmar eller externa nätverk. Vår upphovsrätt för bilderna täcker inte det.

Avdelningen för kommunikation på SKR ansvarar för bildarkivet och ger råd om bildhantering.

Informationsansvarig

  • Ann-Christin Lindqvist
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.