Artikeln publicerades 26 april 2024

Program i förbättringsarbete för ST-läkare i allmänmedicin

PrimärvårdsKvalitet i samarbete med Norra sjukvårdsregionen bjuder in till program i förbättringsarbete för att stärka primärvården.

Anmäl dig

Innehåll

Du som är ST-läkare i allmänmedicin i Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland eller Region Jämtland Härjedalen och planerar ditt förbättringsarbete erbjuds härmed att genomföra det inom ramen för ett program.

Programmet varvar teori med praktiskt genomförande av ett förbättringsarbete med stöd av erfarna mentorer. Du får träffa spännande föreläsare och ges möjlighet att bygga ett personligt nätverk.

Målgrupp

  • ST-läkare i allmänmedicin

Datum

29 augusti - Start med digital introduktionsträff

Eftermiddag.

19 september - Digital träff

Eftermiddag.

3–4 oktober - Internat (Fysiskt)

Lunch - Lunch.

21 januari 2025 - Heldagsträff

Hybrid, varje region sitter samlade.

3-4 april 2025 - Internat (Fysiskt)

Lunch - Lunch.

Utöver dessa datum hålls även digitala möten ca 2 h/månad med föreläsningar, diskussion och handledning. Du behöver även förvissa dig om att du kan avsätta arbetstid för genomförande av projektet tillsammans med ditt team. Den totala tidsåtgången är minst 2 veckors heltid.

Verksamhetschef/enhetschef förväntas delta vid introduktionsträff samt 21:e januari.

Plats

Internat 3-4 oktober på Medlefors, Skellefteå. Internat april 2025 återkommer vi om plats. Digitala träffar sker via Teams.

Kostnad

Programmet är kostnadsfritt*. Resor bekostas av deltagarens organisation.

Ansökan

Länk till ansökningsformulär

Ansökan är öppen fram till 7/6. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar, ansök redan idag.

För ansökan krävs godkännande från verksamhetschef. Platsantalet är begränsat. Besked om plats ges senast 30/6.

Frågor

Susanne Steen

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

*Vid avbokning senare än 30 dagar innan planerade internat kommer internatkostnaden att debiteras deltagaren.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.