Publicerad 8 mars 2024

Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet ofta har bättre medicinsk kvalitet

En nyligen publicerad studie visar positiva samband mellan användning av diabetesindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet och förbättrade resultat i vården av patienter med diabetes.

I slutsatsen skriver författarna att resultaten indikerar att det är viktigt för beslutsfattare att stödja kvalitetsarbete samtidigt som man behåller den professionellt styrda användningen. Ett sätt kan vara genom stöd till kvalitetscirklar, FQ-grupper och annan struktur för gruppdiskussioner om data.

Hela artikeln kan du läsa via länken: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38178188

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.