Publicerad 30 januari 2024

Anslutningsgrad

I januari 2024 kunde 1161 vårdcentraler följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet, vilket utgör ca 97% av Sveriges vårdcentraler. 713 enheter med rehab har möjlighet att se sin data i Primärvårdskvalitet. I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.

Här beskrivs vilka regioner som är anslutna samt vilka tekniska lösningar för datahämtning och visualisering som olika regioner har valt.

Antal VC med tillgång till Primärvårdskvalitet

Diagram som visar antal vårdcentraler med tillgång till PrimärvårdskvalitetFörstora bilden

Bilden visar ett diagram med antal vårdcentraler med tillgång till Primärvårdskvalitet. Totalt 1065 vårdcentraler; Östergötland (42), Norrbotten (32), Stockholm (198), Gävleborg (39), Örebro (28), VGR (200), Skåne (118), Västmanland (28), Värmland (30), Halland (50), Uppsala (48), Sörmland (30), Gotland (6), Kronoberg (32), Blekinge (18), Kalmar (37), Dalarna (30), Jämtland-Härjedalen (30), Västernorrland (33), Jönköping (36)

Antal enheter med tillgång till rehab-indikatorerna i Primärvårdskvalitet

Diagram med antal enheter som har tillgång till rehab-indikatorerna i PrimärvärdskvalitetFörstora bilden

Bilden visar ett diagram med antal enheter som har tillgång till rehab-indikatorerna i Primärvärdskvalitet, totalt 331 st. Värmland (44), Vgr (127), Stockholm (4), Sörmland (30), Uppsala (48), Jönköping (36), Östergötland (42)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.