Publicerad 27 oktober 2021

Anslutningsgrad

I juni 2021 kunde 1016 vårdcentraler följa sina resultat i Primärvårdskvalitet, vilket utgör ca 85% av Sveriges vårdcentraler. 291 enheter med rehab har möjlighet att se sin data i Primärvårdskvalitet. I statistiken inräknas såväl rehab som tillhör en vårdcentral som fristående enheter.

Här beskrivs vilka regioner som är anslutna samt vilka tekniska lösningar för datahämtning och visualisering som olika regioner har valt.

Antal VC med tillgång till Primärvårdskvalitet

Diagram som visar antal vårdcentraler med tillgång till Primärvårdskvalitet

Antal enheter med tillgång till rehab-indikatorerna i Primärvårdskvalitet

Diagram med antal enheter som har tillgång till rehab-indikatorerna i Primärvärdskvalitet

Tekniska lösningar för hämtning och visning av data fördelat på respektive andel användande VC

Diagram för tekniska lösningar för hämtning och visning av data

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset