Publicerad 21 februari 2022

Postcovid

Bedömningsstöd av patienter med covid-19 i uppföljningsfas

Stöd till primärvården att utreda och bedöma vuxna patienter med fortsatta besvär efter covid-19.

Avsändare

Nationellt primärvårdsråd och Nationellt programområde infektionssjukdomar

Bedömningsstöd av patienter med covid-19 i uppföljningsfas (PDF) Pdf, 237 kB.

Socialstyrelsens stöd till vården vid postcovid

Kunskapsstöd vid postcovid, inklusive inspelade webbinarier.

Avsändare

Socialstyrelsen

Samlat stöd till vården vid postcovid

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.