Publicerad 19 augusti 2021

Icke-göra vid covid-19

Sammanställning av de mest aktuella rekommendationerna med prioriteten "icke-göra" från Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Stöd att prioritera ner ineffektiva undersökningar och behandlingar, eller helt fasa ut dem för att frigöra resurser till vård som ger större nytta för patienterna.

Avsändare

Socialstyrelsen

Icke-göra i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (PDF)

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård