Publicerad 7 juni 2021

Struktur för test eller studie

Upplägg för att genomföra ett användningstest eller studie.

Övergripande plan

Inled alltid med att fylla i en övergripande testplan. Det hjälper alla inblandade att komma överens om upplägget och syftet.

Förstora bilden

Att skriva scenarion/uppgifter för användningstest

Ett scenario definieras som:

  • något som beskriver en fullständig aktivitet
  • något specifikt och mätbart
  • något som beskriver vad användare vill göra, inte hur de ska göra det

Exempel:

  • Hitta den grundkurs i moms och momsersättning som går i Göteborg. Anmäl dig till kursen.

Den här uppgiften är fullständig eftersom de flesta användare kommer känna att de är klara med sitt mål efter att ha klarat av aktiviteten.

Mall för att dokumentera uppgifter

Mall för dokumentation
# Namnxx
Mål/utfallxx
Förkunskaper/premisserxx
Antagandenxx
Flöde (förväntat)xx
Framgångskriterierxx
Anteckningarxx

Skapa nummer och namn för varje aktivitet. Namnet hjälper dig komma ihåg syfte och numret låter dig prata om aktiviterna med andra utan att behöva gå in på detaljer om vad det handlar om. "Ska vi hoppa över aktivitet nummer 3 och gå direkt på 4:an nästa gång?"

Mål/utfall: Vad har användarna åstadkommit när de är klara med aktiviteten? Hur vet de att den är klar? Vad gör de eventuellt för att förvissa sig om det?

Förkunskaper/premisser: All information och resurser som en användare behöver för att kunna klara av aktiviteten (exempelvis login-uppgifter, Swish, Word, m.m. – även sådant som användaren håller i huvudet).

Antaganden: Beror på vad du vill lära dig av aktiviteten. Om användaren ska boka in sig på ett seminarium kanske du vill vara säker på att det finns lediga platser. Eller så vill du testa hur användaren agerar när det inte finns platser lediga, och då är antagandet tvärtom att det inte finns lediga platser.

Flöde: De steg som en användare går igenom för att bli klar. Det hjälper dig säkerställa att allt finns på plats. Det kan också vara till hjälp om det finns observatörer som du bjudit in och som inte är säkra på gränssnittet. Du kan dock hålla det ganska enkelt.

Framgångskriterier: Mätbara kriterier för att hjälpa till att avgöra om användaren klarade av aktiviteten.

Anteckningar: Kan handla om varför aktiviteten finns med, särskilda saker att hålla utkik efter, eller frågor att ställa efteråt. Det som du tycker är användbart i sammanhanget helt enkelt.

Exempel

Exempel dokumentation
# Namn1 Anmälan till momskurs i Göteborg
Mål/utfallAnmäld till rätt kurs
Förkunskaper/premisserSka vara en person som skulle gå en sådan kurs
AntagandenDet finns lediga platser på kursen
Flöde (förväntat)

1. Klickar "kurser och konferenser på startsidan
2. Söker "moms"
3. Klickar på kursen
4. Klickar på "Anmäl dig"

FramgångskriterierDeltagaren har anmält sig till rätt kurs
AnteckningarKolla om de bokar i rätt stad och rätt månad

Dokumentera sessionen

Använd gärna en enkel mall för att dokumentera den återkoppling och de insikter som dyker under undersökningar och tester.

  • Anteckningar. Fånga så mycket som möjligt av det du ser och hör. Kanske något av detta kan ge nya insikter senare.
  • Viktiga insikter. Du kommer få helt nya insikter under tiden du interagerar med deltagande testpersoner. Dokumentera med enkla ord så gott du kan under positivt och negativt. Det hjälper dig att komma ihåg senare vad du tyckte var särskilt intressant.
  • Nya tanker och reflektioner. Du kommer också på idéer om lösningar. Skriv ner minnesord för dessa så att du kan återvända till dem senare för att värdera dem.