Publicerad 21 oktober 2022

Innehåll, test av

Exempel på test av innehåll på en webbplats.

Exempel på testupplägg

Förstora bilden

Exempel på plan för test av innehåll.

Exempel på uppgift/scenario

2. Fråga: Hur många uppsöker akuten varje år efter att ha skadats i en fallolycka?
Mål/utfallHittar svaret, svarar på efterföljande frågor
Förkunskaper/premisserAnvänder SKR:s webbplats idag
Antaganden
Flöde (förväntat)1. Klickar på Hälsa/sjukvård > Patientsäkerhet > Riskområden > Fall och fallskador
2. Hittar Svaret i ingressen
FramgångskriterierMarkerar sig som klar och har hittat svaret. Svarar på de efterföljande frågorna.
AnteckningarVill även veta hur lång tid det tar att hitta svaret, för att kunna jämföra

Exempel på efterföljande frågor som självrapporteras

  • Hur lång tid tog uppgiften? (Kan mätas automatiskt om man använder ett online-verktyg för testet, ex Loop11)
  • På en skala 1-5 där 1 är jättesvårt och 5 är jättelätt, hur tyckte det gick att hitta svaret?
  • Vad tror du hjälpte och/eller försvårade för dig att hitta svaret? (Öppen fråga)