Publicerad 7 juni 2021

Rekrytering av testpersoner

Anpassa testpersonerna efter vad du ska undersöka.

Rätt personer

För värdefulla undersökningar är det viktigt att deltagarna är representativa. De bästa insikterna får du genom återkoppling från faktiska användare. Personerna ska alltså vara användare, eller rimliga, tänkbara användare av tjänsten du vill testa med rätt uttryckta behov. Fundera till exempel över beteenden, attityder och mål som matchar de tänkta användarna.

Att fråga "låtsas-användare" som ska föreställa sig ett scenario kan leda till helt missvisande resultat. Personer i din närhet kan till exempel ha en betydligt större förståelse för ord och begrepp som de riktiga användarna sedan inte har.

Sätta rätt förväntningar

Avsätt tid för att beskriva vad som förväntas av deltagarna, som en del av rekryteringen. Hur lång tid de förväntas lägga ner, var de ska infinna sig, vad de får i ersättning och hur informationen om dem behandlas. Men var samtidigt försiktig med att avslöja för mycket om själva innehållet i undersökningen, eftersom det alltför lätt kan leda till att de är förberedda, eller pålästa, på ett sätt som gör att de angriper uppgiften ur en icke-representativ utgångspunkt.

Människor behöver känna sig trygga och omhändertagna, men du behöver också skapa en så naturlig miljö som möjligt för dem att möta tjänsten utan förutfattade meningar.

Antal personer

Det finns en långlivad myt om att det räcker med att testa med 5 personer för att hitta 80% av alla användbarhetsproblem. Påståendet är mer än 20 år gammalt och har avfärdats många gånger. Försöka undvika att återupprepa den.

Studie om myten om antal personer

Det faller även på sin egen orimlighet att varje studie ska ha samma mängd personer som deltar. Det beror nämligen på:

  • Vilka frågeställningar du har
  • Bredden på målgruppen
  • Hur många olika uppgifter du vill observera
  • Vad resultaten ska användas till
  • Hur många testomgångar du planerar
  • Om resultaten behöver vara statistiskt signifikanta
  • Hur affärskritiskt området du testar är
  • och förstås oändligt mycket mer

Om rätt antal personer

Tänk så här

Sluta utföra användningsundersökningar endast när du slutar lära dig nya saker. Eftersom det i princip aldrig händer kan du vara lugn med att det som framför allt sätter begränsningarna för antalet personer som deltar i din undersökning är de välkända parametrarna tid, pengar och tillgång. Du behöver ha tid att planera och rekrytera, du behöver pengar till de som genomför jobbet, och även ibland incitament för deltagarna, och du behöver tillgång till rätt personer.

För att ändå ge en tumregel brukar många projekt landa i 8 personer, där man har utrymme för bortfall av en person. Och givet att mer komplexa studier kräver fler personer för att nå förtroendeingivande resultat, tänk på att alltid kraftigt begränsa vad som testas. Fler personer kommer alltid ge dig mer förtroende för att dina slutsatser ger bra underlag att agera på.

Kanaler

Rekryteringsbolag

Rekryteringstjänster kan vara värdefulla när du behöver en bred målgrupp som du har svårt att nå själv, eller om du har ont om tid. Givet att det kan ta lång tid att hitta rätt personer så dessa tjänster ofta inte så dyra som de kanske först uppfattas som. Företagen sköter ofta såväl bokning och påminnelser som ersättning till deltagarna.

E-postlistor

Ofta har du redan en e-postlista med personer som har de egenskaper du letar efter. Det kanske även finns en lista med existerande användare av produkten du testar.

Webbsida och sociala medier

Människor som redan har en relation till organisationen kan också rekryteras via annonser på webbplatsen eller via sidor på sociala medier, eller kanske även ett nyhetsbrev.

Annonser

Behöver du nå vidare så kan det absolut vara en idé att annonsera i sökmotorer. sociala medier eller andras nyhetsbrev. Kanske finns det även särskilda slutna grupper som är knutna till målgruppen. Glöm heller inte bort icke-digitala kanaler, som papperstidningar, seminarier eller samtal till intresseorganisationer, för att nå personer med särskilda egenskaper.

Strukturera processen för bättre användning av din tid

Om du lyckas strukturera rekryteringsprocessen kommer dina undersökningar bli mer effektiva. Genom en effektiv rekrytering så frigör du tid till att testa med fler deltagare och välja deltagare mer selektivt. Det påverkar kvaliteten på insikterna från studien.

Dokumentera alltid processen så att du får en checklista du kan använda nästa gång, och som du kan dela med kollegor.

Du kan också fråga efter samtycke för att lägga deltagarna på en intern deltagarlista. Du kan då börja bygga upp din egen panel med personer att kontakta vid framtida undersökningar. Men missbruka den inte genom att använda den för ofta.