Publicerad 7 juni 2021

Planering av en test

Ett bra test kräver adekvat planering.

Skapa uppgifter som matchar undersökningens mål

I många studier efterfrågas deltagarna att utföra eller slutföra uppgifter medan de använder en tjänst. Dessa skrivs ofta i formen av så kallade scenarier och bör matcha undersökningens uttalade mål. Scenarier kan vara såväl generella som specifika, och är ofta av två typer:

 • Utforskande uppgifter: Dessa öppna frågeställningar ger svar på breda, utforskande mål och kanske inte alltid har ett rätt svar. Syftet med uppgifterna är att förstå hur människor upptäcker eller rör sig genom information.
  • Exempel: Din kommun funderar på hur man kan ta hjälp av digitalisering inom social omsorg. Kolla om webbplatsen erbjuder något som kan vara till hjälp.

 • Specifika uppgifter: Dessa är mer fokuserade och har ofta ett korrekt svar eller i alla fall slutpunkt. Det innebär att du kan använda dem inom både kvalitativ och kvantitativa undersökningar.
  • Exempel: Hitta informationen om vad GDPR betyder för folkbiblioteken.

Att skriva relevanta och målinriktade uppgifter är centralt för att genomföra en undersökning som ger användbara resultat. Uppgifter måste vara konkreta men också undvika att innehålla ledtrådar som kan påverka människors beteenden. Vaga instruktioner kan skicka iväg deltagare i fel riktning. Och om uppgifter eller instruktionerna innehåller samma ord som syns på skärmen så har man redan avslöjat svaret på uppgiften och undersökningen blir inte längre giltig.

Testplan

 1. Namn på produkten, tjänsten eller funktionen som testas
 2. Namn på personen som är ansvarig för studien/testet
 3. Tid, datum, plats(er) för genomförande
 4. Vad ska testas – vad är verksamhetens och användarnas mål?
 5. Varför ska vi testa – Vad är fördelarna med att testa och vad kan hända om vi inte gör det?
 6. Testsyfte – Vilka frågor vill vi ha svar på? Vilka hypoteser kommer testas?
 7. Deltagare – Hur många ska delta? Vilka förmågor/beteenden/erfarenheter bör de ha?
 8. Utrustning – Vilken teknisk utrustning behövs (inspelning, datorer, m.m.)?
 9. Uppgifter – Vilka uppgifter/scenarion ska deltagarna utföra?
 10. För testledaren: dokumentation av aktiviteter/scenarion
 11. För testledaren: mall för att föra protokoll

Mall för testplan