Publicerad 7 juni 2021

Förberedd på test

Tre skäl till att utföra undersökningar: minska risker, minska kostnader och för att göra tjänsten bättre.

Det finns 3 övergripande skäl till att utföra undersökningar och tester med användare:

  • Minska risker. Genom att minska risken att tjänster och funktioner skapar problem för användarna ökar i stället chansen för att tjänsten blir framgångsrik.
  • Minska kostnader. Att investera tid och pengar i tester med användare säkerställer att problem och hinder uppdagas tidigare, bra idéer introduceras snabbare och onödig design- och utveckling minimeras.
  • För att göra tjänsten bättre. Genom att arbeta användarcentrerat bidrar man till en positiv påverkan som gynnar både organisationen och användarna, och skapar tjänster som är hållbara på lång sikt.

Vad du ska förvänta dig

Förvänta dig att du alltid kommer få till dig mängder av nya insikter när du träffar användare. Även när det bara är för en kort stund. Vi bär alla på förutfattade meningar om hur våra tjänster används och tolkas, och verkligheten ser oftast annorlunda ut. Men förvänta dig inte enkla, snabba svar på dina frågeställningar. En undersökning gällande beteenden ger inte alltid konkreta, otvivelaktiga svar. Men förtrösta inte: det du letar efter är indikationer på att något blir sämre eller bättre, och för det är användningstester den enda rätta vägen.

Det är absolut viktigt att förstå att även studier kan misslyckas. Metoden och frågeställningarna kan i efterhand visa sig vara missvisande, testpersonerna irrelevanta, eller mätvärdena valda på fel premisser. Det hör till god professionalism att se och erkänna när en studie inte ger tillförlitliga svar.

Med det sagt, ju bättre en organisation blir på att förbereda en test, förstå målet med en undersökning, skapa tid för planering, har tydliga profiler för rekrytering, och förstår riskerna, desto mer ökar sannolikheten för att nå insikter som hjälper organisationen att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt hela tiden förbättra sina digitala tjänster.

Försök inte bevisa "rätt" lösning

Det är oerhört lätt att fastna i målbilden att få bekräftelse på att något man byggt fungerar. Om du i stället tänker att du försöker bevisa att det du byggt är fel, kommer du mycket tydligare arbeta med att identifiera de svagheter som måste åtgärdas.

Detta följer också den förebild som den vetenskapliga metoden utgör. Du har en förmodligen en föreställning om att något fungerar på ett visst sätt, men lägger upp dina experiment så att de försöker motbevisa att det verkligen förhåller sig så.

Om vetenskaplig metod (Wikipedia)

Bestäm mål med undersökningen

Identifiera frågeställningar, funderingar, intresseområden och syftet med undersökningen. Målen hjälper dig avgöra vilken metod du använder. Användningsundersökningar är väl lämpade för kvalitativa eller kvantitativa insikter om beteenden.

Till exempel: Presenteras innehållet på ett sätt som är lätt att hitta / lätt att förstå? Kan människor framgångsrikt utföra en aktivitet?

OBS! Sätt inte för många mål. För varje ytterligare fråga du vill ha besvarad minskar kvaliteten på insikterna för övriga frågor. Du har bara en begränsad tid med användare, säkerställ att du använder tiden på ett bra sätt.

Bjud in andra, live eller i efterhand

En stor fördel med användningsundersökningar är att gynna samarbete och konsensus. Inget övertygar mer än att själva få se hur människor reagerar på en digital lösning. När man har intressenter som observerar sessioner så får man en gemensam grund och behöver också mindre tid för att kommunicera och dokumentera insikterna. Team spenderar då mindre tid på att gissa och debattera, och mer tid på design och utveckling.

Bjud in team-medlemmar och intressenter från andra delar av organisationen om du har möljighet att förbereda ett observationsrum där man kan följa undersökningen utan att störa deltagarna. Planera annars för att ta med en ny person vid varje testomgång, så att många olika personer får en chans att uppleva den aha-upplevelse det ofta är när man får se människor använda ens egen produkt.

Självklart kommer du även vilja spela in dina undersökningar för att senare kunna dela med dig av viktiga ögonblick till ännu fler. Att investera i bra utrustning för inspelning av såväl ljud som bild är därför ett måste för den som vill utföra regelbundna användningstester.