Publicerad 7 juni 2021

Vad du behöver reflektera över

När du ska sätta mål för en undersökning bör du ha bra koll på vad det är du testar. Det innebär att kunna svara på alla typer av frågor kring vem, vad, när, var, hur och varför.

Några frågor att ställa dig själv:

  • VEM tycker att tjänsten eller komponenten är användbar? Tänk på att du vill veta med personer som har det faktiska behovet. Bara de kan tala om för dig om det funkar som de vill.
  • VAD är det som ska göras? Vad vill man åstadkomma? Vad vill organisationen åstadkomma? Var så tydlig som möjligt så att det blir lättare att senare förstå om man lyckats.
  • NÄR kommer tjänsten användas? I vilket sammanhang? Vad händer före och vad händer efter att de använder den?
  • VAR använder människor tjänsten? Tänk inte bara på mobil och desktop utan även på var de fysiskt befinner sig. Fundera över hur det här påverkar test-upplägget.
  • VARFÖR gör vi det här? Varför är det användbart? Varför bör vi inte göra X i stället? Det är alltid bra att stanna upp och se om problemet/behovet kan lösas på annat sätt.
  • HUR ska människor agera? Identifiera hur det är tänkt att de ska använda tjänsten/flödet/komponenen. Du kan sedan bekräfta om det sedan stämmer med verkligheten.

Genom att prata igenom och diskutera de här frågorna kan man som team även få många bra idéer kring vilka uppgifter man vill ge sina testpersoner, vilka frågor man vill ställa och vilka personer man vill prata med.