Publicerad 7 juni 2021

Exempel på mål och syften

Några exempel på specifika och mätbara målformuleringar som du kan ha som inspiration.

  • Vi vill förstå hur mycket den subjektiva tillfredställelsen med tjänsten ökar eller minskar
  • Vi vill förstå hur stor andel av användarna som klarar av att framgångsrikt utföra de uppgifter vi ger dem
  • Vi vill förstå om användare, efter att ha läst informationen på sidan, kan svara framgångsrikt på tre frågor om innehållet
  • Vi vill förstå hur stor andel av användarna som direkt väljer rätt ingång från startsidan baserat på det ärende de har
  • Vi vill förstå hur mycket antalet personer som laddar ner en guide ökar eller minskar med vår nya lösning
  • Vi vill förstå var användaren blir förvirrad eller på annat sätt upplever motstånd
  • Vi vill förstå vilka som är de allvarligaste hindren till att användarna lyckas slutföra sin uppgift