Publicerad 7 juni 2021

Rapportera och dela

Boka alltid minst ett pass för muntlig presentation av resultatet i storgrupp. Erbjud även video-länk om det är relevant.

Det kan också underlätta med inspelning av presentationen för de som inte kan närvara. Bjud gärna in fler än de som är direkt påverkade av projektet. Om vi vill få hela organisationen att jobba användarcenterat är det viktigt att också erbjuda många tillfällen att se vad det innebär, för att sprida förståelsen för hur viktigt och värdefullt det är.

Genom att spela in presentationen så ökar också sannolikheten att fler kommer ta del av rapporten, och att resultatet och lärdomarna lever vidare i framtiden.

Avsluta presentationen med en länk till var rapporten ligger och var de kommer kunna se den inspelade filmen. Det underlättar vidare spridning.

Återkoppling!

Självklart ska ni också erbjuda möjlighet till återkoppling. Ibland kan de observationer och slutsatser som presenteras trigga nya insikter och samband hos någon "utanför" ordinare team och intressenter. Det vore synd att missa möjligheten för dessa personer att enkelt höra av sig. Utse därför själva en person som är mottagare för återkopplingen och tydliggör det i både den muntliga presentationen och rapporten.