Publicerad 11 december 2023

Frågor och svar om vårdgarantin inom tandvården

 • Omfattas tandvården av vårdgarantin?

  Ja, men endast för viss tandvård. Vårdgarantin gäller endast om behandlingen krävs i en medicinsk utredning eller behandling som utförs inom specialisttandvård i följande fall:

  • Om tandvårdsinsatsen är ett reellt led eller moment i – eller en förutsättning för – en medicinsk utredning eller behandling som omfattas av vårdgarantin. Det gäller tandvård som led i en sjukdomsbehandling.
  • Kategori S4 – kirurgiska ingrepp eller medicinsk behandling som kräver infektionsfrihet.
  • Kategori S7 – strålbehandling mot ansiktsregionen.
  • Käkkirurgisk åtgärd som initieras av sjukvården och som utgår från de medicinska behoven. Syftet är att de medicinska behandlingarna som primärt omfattas av vårdgarantin inte ska fördröjas i väntan på en käkkirurgisk åtgärd som definieras som behandling av käkfrakturer, utredning och behandling av oralmedicinska tillstånd samt övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.

  Vårdgarantin som gäller i Hälso-och sjukvårdslagen gäller inte för tandvård som regleras enligt tandvårdslag (1985:125).

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.