Publicerad 25 april 2022

Ytterligare satsningar på ökad tillgänglighet till vård

Regeringen och SKR är överens om ytterligare insatser för att öka tillgängligheten till vård, med fokus på regiongemensam samverkan för att nyttja kapaciteten i hela landet.

Under pandemin har vårdköerna, trots omfattande insatser från hälso- och sjukvården, ökat. I storleksordningen 15 procent av operationer, åtgärder och besök i specialiserad vård skedde inte inom vårdgarantins gräns i februari 2022. Hälso- och sjukvården är ansträngd och det är därför särskilt viktigt att identifiera och använda kapaciteten i hela landet. För att stärka regionernas arbete att uppnå vårdgarantin har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tecknat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022.

– Att öka tillgängligheten och minska väntetiderna i vården är av högsta prioritet i alla regioner. Det görs omfattande insatser i dag och med den här överenskommelsen stärks arbetet för att kunna ge patienter som väntat länge, möjlighet till vård i en annan region än sin hemregion ytterligare, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR).

– Ingen ska behöva vara sin egen vårdlots. Alla regioner måste aktivt hjälpa patienter att få vård i tid, särskilt om regionen inte själv kan erbjuda vård enligt vårdgarantin. Nu avsätter regeringen medel för att regionerna snabbare ska kunna erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare om det finns risk att patienten inte får vård inom vårdgarantin, säger socialminister Lena Hallengren.

Tilläggsöverenskommelsen omfattar 36 miljoner kronor. För att ta del av medlen ska regionerna genomföra insatser som syftar till att säkerställa att vård snabbare erbjuds till väntande patienter. Det innebär bland annat att:

  • Arbeta proaktivt med att snabbare erbjuda väntande patienter vård hos annan vårdgivare i de fall det finns risk att patienten får vänta längre än vårdgarantins tidsgränser.
  • Intensifiera regionöverskridande samverkan för att säkerställa att vård snabbare erbjuds till väntande patienter.
  • Regiongemensamt genomföra insatser för information om vårdgarantin, både till patienter och vårdpersonal.
  • Vid omförhandling eller ny upphandling av avtal, analysera hur avtalsvillkoren kan utformas så att de bidrar till en ökad användning av tillgänglig kapacitet.

Läs vidare

Överenskommelse ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2022

Mer om vårdgarantin på Väntetider i vården

SKR:s arbete med tillgänglighet i vården, vårdgaranti

Läs nyheten på skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.