Publicerad 16 juni 2022

Vårdens utveckling har minskat behovet av vårdplatser

Behovet av antal vårdplatser har minskat kraftigt de senaste åren och kommer troligen att fortsätta minska. Utmaningen handlar om tillgången till personal med rätt kompetens, det visar rapporten Fakta om vårdplatser som SKR publicerar i dag.

Antalet vårdplatser på sjukhus har minskat med 35 procent de senaste 20 åren. Det beror på att invånarna mår bättre och att allt färre insjuknar i exempelvis hjärtinfarkt och stroke i dag. Vårdbehoven har förändrats de senaste åren, med nya och mer effektiva behandlingsmetoder för många sjukdomar. Vården arbetar i dag också mer förebyggande och regionerna har blivit bättre på att anpassa sina resurser. Vårdtiderna är i dag ofta kortare då många patienter som läggs in kan skrivas ut snabbare.

I Sverige finns det få vårdplatser på sjukhus jämfört med andra länder. Genom att inkludera det totala antalet sängar där patienter vårdas i hemmet och på särskilda boende för äldre har Sverige en av de högsta antalet vårdsängar per invånare internationellt sätt. Det är bland annat ett resultat av att långvården flyttade från sjukhusen på 90-talet.

Om utvecklingen inom vården fortsätter på samma sätt som den gjort de senaste åren kommer behoven av vårdplatser sannolikt att fortsätta minska, trots en åldrande befolkning.

Samtidigt har antalet utlokaliseringar och överbeläggningar ökat de senaste åren, den främsta utmaningen handlar om tillgång till personal med rätt kompetens.

Nationella vårdplatsmål leder inte till ökad tillgänglighet

Regeringen gav tidigare i vår Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå mål- och riktvärden avseende antal vårdplatser och beläggningsgrad på såväl regional nivå som på klinik- och enhetsnivå. SKR:s rapport om vårdplatser visar dock att nationella vårdplatsmål inte är ett effektivt sätt att följa upp och utveckla vårdens kvalitet, patientsäkerhet eller tillgänglighet.

– Det ska alltid finnas en vårdplats när patienten har behov av den. Men beslut som rör vårdplatser måste bygga på fakta. Att sätta nationella mål för antal vårdplatser riskerar att motverka regionernas arbete med att stärka primärvården och öka tillgängligheten. Överbeläggningar och utlokaliseringar behöver minska, men det kan vi inte göra genom att enbart fokusera på antal vårdplatser på sjukhusen, säger Emma Spak.

SKR:s rapport visar att det samband som tidigare funnits mellan antal vårdplatser och beläggningsgrad inte längre finns. Flera regioner som har få vårdplatser per invånare har också färre överbeläggningar och utlokaliseringar än många regioner med större andel vårdplatser.

Läs vidare

Fakta om vårdplatser (PDF)

SKR:s arbete med hälsa och sjukvård

Läs hela nyheten på skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.