Publicerad 16 juni 2022

Fakta om vårdplatser

Syftet med rapporten är att ge fakta om vårdplatser inom den slutna specialiserade vården utifrån olika perspektiv. I rapporten beskrivs vad som styr behovet av vårdplatser, hur konsumtionen av vårdplatser förändrats de senaste decennierna, i Sverige och internationellt, samt vilka bedömningar som kan göras framåt.

I rapporten beskrivs också vilka konsekvenserna blir då behoven inte matchas av tillgången till vårdplatser. En central fråga handlar om tillgång till personal med rätt kompetens för att kunna bemanna vårdplatser. Rapporten riktar sig till politiker och tjänstepersoner på regional och nationell nivå samt till andra som är intresserade av att förstå vårdplatsfrågans komplexitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.