Publicerad 28 januari 2022

Nära 11 miljarder kronor till hälso- och sjukvården

SKR och regeringen har slutit fyra överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården i Sverige. En av dem är miljardsatsningen på ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.

Totalt avsätts cirka 11 miljarder kronor under 2022 till bland annat insatser för att öka tillgängligheten och bättre möta invånarnas behov av vård, bland annat genom goda förutsättningar för vårdens medarbetare och utveckling av primärvården.

– Vi behöver korta väntetiderna och öka tillgängligheten i vården. Det handlar om att säkra tillgången på personal, att arbeta mer förebyggande och att möjliggöra att varje patient utifrån sina behov får tillgång till rätt vård på rätt plats. Det är en avgörande utveckling mot nära vård som nu pågår i kommuner och regioner i hela landet, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Personal som har rätt kompetens och en bra arbetsmiljö är nyckeln till en bättre vård. Genom dessa överenskommelser med SKR förstärks hälso- och sjukvården med ca 11 miljarder kronor för 2022. Det är viktigt för att stärka vårdens kvalitet och tillgänglighet, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs hela nyheten på skr.se

Läs mer om överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2022

Läs mer om överenskommelser mellan SKR och staten

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.