Publicerad 22 juni 2021

God tillgänglighet till jämlik vård är högt prioriterat

Under 2020 har 84 procent av alla planerade operationer och behandlingar kunnat genomföras, jämfört med 2019. Nu krävs långsiktiga insatser för att hantera pandemins konsekvenser.

SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport visar att både den akuta och planerade vården i stor utsträckning kunnat upprätthållas under 2020, trots pandemin. Antalet akuta operationer har legat på samma nivå som tidigare år, omkring 3000 per vecka. 84 procent av alla planerade operationer och behandlingar har genomförts under 2020, jämfört med 2019.

− Hälso- och sjukvården har på ett imponerande sätt både ställt om för att hantera ett stort antal covid-patienter och samtidigt säkerställt att en stor del av den övriga vården fortsatt har kunnat ges under hela pandemin. Patienter har fått den vård som inte kunnat vänta i den största krisen som påverkat svensk vård i modern tid, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vissa planerade operationer och behandlingar har fått prioriteras ner i större utsträckning under pandemin. Inom delar av ortopedin har väntetiderna ökat mest. Det är främst personer i yrkesför ålder som nu väntat länge på vård.

− Under hela pandemin har vården kunnat prioritera utifrån behov på ett bra sätt. Men trycket har varit enormt och beredskapen för att hantera covid-patienter har självfallet påverkat annan vård. Det finns många patienter som har fått vänta alldeles för länge på bedömningar, operationer och behandlingar. Efter pandemin kommer arbetet för en god tillgänglighet till jämlik vård vara högt prioriterat, säger Marie Morell.

− Med anledning av pandemin och dess negativa påverkan på tillgängligheten till hälso- och sjukvård, beslutade SKR att i mars 2021 att starta Projekt Hänvisning. Ett projekt tillsammans med regionerna som inkluderar nulägesanalys, identifiering av behovsanpassade lösningar och att öka patienternas rättigheter till hänvisning till vårdgivare med kortare väntetider, säger Annika Brodin-Blomberg, samordnare för databasen Väntetider i vården, avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

− Medborgarnas förtroende för vården har ökat kraftigt det senaste året. Vi har alla sett den enorma kapacitet som svensk hälso- och sjukvård besitter. Samtidigt har pandemin förstärkt flera utmaningar som funnits sedan tidigare, till exempel vårdens tillgänglighet. Nu krävs utvecklade arbetssätt, nära samverkan mellan regioner och långsiktiga ekonomiska förutsättningar från staten. Det krävs också att personalen får möjlighet till återhämtning och vila, säger Marie Morell.

− Det finns utmaningar med uppskjuten vård och trycket på tillgängligheten till vården har ökat under pandemin. Vi stöttar och samordnar regionernas arbete med tillgänglighet till vården. Genom den utökade sammanställda statistiken över regionernas väntetider och kösituationer kan analyser och jämförelser göras nationellt genom statistik från vår webbplats Väntetider i vården. Det bör vara ett bra stöd i regionernas utvecklingsarbete, avslutar Annika Brodin-Blomberg, samordnare för databasen Väntetider i vården.

Läs hela nyheten på skr.se

Länk till Hälso- och sjukvårdsrapporten 2021

Länk till erfarenhetsrapporten från Projekt Hänvisning på skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.