Publicerad 12 maj 2021

Ekonomirapporten visar god ekonomi i kommuner och regioner mitt i pandemin

Även under 2021 bedöms kommuner och regioner få goda resultat till följd av tillfälliga statsbidrag. Statsbidragen behövs för att hantera en osäker tid, men framåt krävs även långsiktighet.

Den pågående pandemin innebär en hård belastning på välfärden, i synnerhet för vård och omsorg. Den osäkra tiden har krävt flexibilitet och rekordsnabba omställningar såväl i kommuner och regioner som på nationell nivå.

– De tillfälliga statsbidragen ger och har gett förutsättningar för kommuner och regioner att, med ekonomin tryggad, hantera den pågående pandemin och en mycket osäker tid. Bedömningen av sektorns resultat är samtidigt omgärdat av en stor osäkerhet och pandemin förväntas påverka ekonomin för lång tid framöver, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Konjunkturen vänder uppåt

Vårens upplaga av Ekonomirapporten, som SKR presenterar idag, pekar på att den svenska ekonomin förväntas återhämta sig snabbt under 2021 och 2022. Osäkerhet kvarstår dock på flera sätt, såsom smittspridningens utveckling och hur restriktionerna kommer att se ut. Trots en förväntad konjunkturuppgång bedöms dock en bestående försvagning av arbetsmarknaden fram till minst 2024.

Förra året fick kommuner och regioner ett överskott och även i år väntas positiva resultat i kommunerna medan regionernas resultat försvagas rejält, bland annat till följd av ökad pensionsskuld.

Läs mer

Läs hela nyheten om ekonomirapporten på skr.se

Länk till ekonomirapporten på skr.se

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.