Publicerad 24 april 2020

Coronapandemins påverkan på vårdens tillgänglighet

Just nu prioriteras vården om i alla regioner för att på bästa sätt kunna ta hand om personer som insjuknar i covid-19 och hjälpa andra patienter med akuta sjukdomar. Det kan innebära att planerad vård behöver flyttas eller senareläggas.

Uppföljningen av vårdgarantin kommer att fortsätta som vanligt på vantetider.se. Men varje region gör nu egna bedömningar och prioriteringar utifrån det medicinska läget. I vissa fall innebär det att regionerna behöver göra avsteg från vårdgarantin.

Om du som patient har en inbokad tid för operation eller andra åtgärder så får du information från din vårdgivare om det blir några förändringar för dig.

Läs mer:
SKR:s information för kommuner och regioner om Covid-19 och det nya coronaviruset

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.