Publicerad 9 september 2021

Covid-19 och det nya coronaviruset

Information för kommuner och regioner om sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

SKR:s roll

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor.

Skrivelser och yttranden från SKR angående coronaviruset

Ansvariga myndigheter

Det är flera olika myndigheter som bär ansvaret för Sveriges hantering av coronavirussjukdomen covid-19.

Ansvariga myndigheter

Upphandlingar och ramavtal

Inom inköpsområdet driver Adda (tidigare SKL Kommentus) en nationell inköpscentral som hjälper kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. Adda ägs av SKR samt en majoritet av Sveriges kommuner. På grund av covid-19 förändras dock leverantörernas möjligheter att leverera.

Frågor och svar med anledning av corona-utbrottet, Adda

Aktuellt

Evenemang

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset