Publicerad 3 mars 2022

9 av 10 invånare upplever god tillgång till vården

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta invånarna upplever också att de har tillgång till den vård de behöver, enligt den nya utgåvan av Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Under 2020 ökade invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i alla regioner, troligen en effekt av pandemin. Förtroendet var fortsatt lika högt under 2021. 69 procent av invånarna har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin region, det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern. Motsvarande siffra för 2019 var 60 procent.

– Det är glädjande att invånarna har ett fortsatt stort förtroende för vården. Ett stort förtroendet är viktigt för att invånare ska kontakta vården när de behöver och att de ska följa behandlingsråd. Under pandemin har vi sett hur avgörande tilliten och förtroendet för vården är för att exempelvis vaccinera sig mot covid-19, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

69 procent av invånarna har också ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin i sin region, en minskning med 4 procentenheter sedan mätningen 2020. Förändringarna från föregående år skiljer sig åt mellan regionerna.

Tillgång till vård handlar om mer än väntetider

88 procent av alla invånare, eller nästan 9 av 10, upplever att de har tillgång till den vård de behöver, även den siffran ligger på samma nivå som föregående år. 70 procent av invånarna anser att väntetider till besök och behandling på vårdcentral är rimliga. Motsvarande siffra för besök och behandling på sjukhus är 55 procent. Detta är en betydligt högre andel än innan pandemin.

– Att minska väntetiderna i vården är högsta prioritet i alla regioner. Samtidigt handlar tillgången till vård om så mycket mer än väntetider, avgörande är att en patient som väntar får kontinuerlig information från vården, hjälp med egenvård och möjlighet att kunna få svar på frågor. Det handlar också om att kunna kontakta vården när man behöver, 1177.se har aldrig tidigare haft så många besök som under 2021, säger Fredrik Lennartsson.

81 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan mätningen 2020. Samtidigt uppger 47 procent att de är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, och 59 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.

De invånare som är 60 år och äldre har generellt högre förtroende för hälso- och sjukvården och upplever att tillgången till hälso- och sjukvård är bättre jämfört med de som är yngre. Yngre invånare är dock i större utsträckning mer positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik.

Under 2021 gjordes 260 miljoner besök på 1177.se och nästan 168 miljoner inloggningar gjordes till 1177:s e-tjänster.

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.
Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts i två omgångar; 5 april - 4 juni samt 4 oktober - 2 december. Sammanlagt har 48 068 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Läs vidare

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021

Vården i siffror

SKR:s arbete med hälsa och sjukvård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.