Publicerad: 4 september 2014

Nyhet

Detta har hänt under mandatperioden

Få maktskiften har skett i kommunerna och inga alls i landstingen. 23 procent av fullmäktigeledamöterna i kommunerna har hoppat av sitt uppdrag i förtid.

Relativt få maktskiften under mandatperioden 2010-2014

Innevarande mandatperiod har förhållandevis få maktskiften skett i kommunerna och inga alls i landstingen. I tolv kommuner har makten skiftat från ett block (allians, vänsterstyre eller blocköverskridande) till ett annat. Det ska jämföras med mandatperioden 2006-2010 då 23 styren sprack i kommunerna och två i landstingen.

Maktskiften i kommuner
KommunNuvarande majoritetMajoritet efter valet 2010
HedemoraS, V, C, FP S, V, MP, Långshyttepartiet
HerrljungaS, FP, MP, Kommunens VälM,C,KD
HälleforsS, KD, M, GrythyttelistanC, S, V, Hällefors Oberoende
KalmarS, V, CS, V, MP
LysekilM, S, MPM, C, FP
MariestadM, C, FP, KD, MariestadspartietS, V, MP, Mariestadspartiet
NoraS, M, VM, C, FP, KD, MP, Norapartiet
OrustM, C, KD, MP, V, Orustpartiet, FolkviljanFP, S, Folkviljan
ValdemarsvikS, V, MP, NybyggarpartietM, C, FP, KD, Nybyggarpartiet
VaraS, C, KD, V, MPM, C, FP, KD
VästervikM, SM, C, FP, KD, Kommunpartiet VDM
ÖstersundS, C, MPS, V,MP

Desto större rotation har det varit bland styrelseordföranden. I kommunerna har drygt 40 ordförande slutat under mandatperioden och i landstingen har en ordförande lämnat sin post.

Avhopp och tomma stolar

Under mandatperioden har 23 procent av fullmäktigeledamöterna i kommunerna hoppat av sitt uppdrag i förtid. Högst var avhoppen i gruppen 18-29 år, 54 procent. Något fler kvinnor än män hoppar av sitt uppdrag i förtid (25 procent kvinnor mot 22 procent män). Bland partierna hade Sverigedemokraterna absolut flest avhopp 63,5 procent slutade i förtid. I landstingen är avhoppen färre, 16 procent hoppar av i förtid. Vid mandatperiodens slut var 82 platser i kommunfullmäktige inte tillsatta. Det är företrädesvis Sverigedemokraterna som har svårt att tillsätta sina mandat. Valdeltagandet, kommer det fortsätta uppåt?

Tabell över valdeltagande 1994-2010.

*I valen till landstings- och kommunfullmäktige har utländska medborgare som varit folkbokförda i Sverige i tre år rösträtt. Den gruppen röstar i lägre utstäckning, Det är en orsak till att valdeltagandet är lägre i de valen.

Fullmäktigesal.

De två senaste valen har valdeltagandet ökad från en, enligt svenska mått, låg nivå. Skillnaden i valdeltagande mellan olika val kan bero på om det är tydliga politiska skillnader mellan partierna eller om det är ett spännande val där regeringsmakten står på spel.

Representativitet i fullmäktige

Valet 2010 bjöd inte på några stora förändringar när det gäller representativiteten i fullmäktige. Unga, kvinnor och utrikes födda är fortfarande underrepresenterade bland de förtroendevalda. Tittar man på kommunnivå så har 12 kommuner 50 procent eller fler kvinnor i fullmäktige, det vill säga i 278 kommuner är majoriteten av ledamötena män. I 20 kommuner är 35 procent eller färre, kvinnor i fullmäktige.

I landstingen råder i stort sett jämn könsrepresentation. Yngre och utrikes födda är däremot underrepresenterade.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!