Publicerad 18 december 2023

Visualisering av elektroniska affärsdokument

Med elektroniska dokumentformat separeras dokumentinnehåll från visualisering av dokumentinnehåll. Till skillnad mot äldre elektroniska format ger XML-standarden möjlighet att utveckla verktyg för automatisering av visualiseringssteget i form av så kallade stilmallar (stylesheet).

Visualisering med stilmallar

Stilmallar utgör inte obligatorisk del av de specifikationer som publiceras av OpenPeppol. Var därför medveten om att visualisering kan utföras på olika sätt, med olika resultat som följd – bland annat beroende på vilka val som gjorts för visualiseringens (led-)texter och om visualiseringen omfattar det kompletta meddelandeinnehållet eller enbart för handläggningen relevanta delar.

För vissa typer av affärsdokument, som fakturaformaten, tillhandahåller SFTI referensstilmallar gjorda med ansatsen att visa meddelandeinnehållet utan informationsförlust och på ett leverantörsneutralt sätt. SFTI:s referensstilmallar får användas fritt, men parter som vill utveckla egna alternativ har möjlighet att göra det.

SFTI:s referesnstilmallar finns att ladda ned på SFTI:s GitHub

Leverantörens visualisering (t.ex. som PDF-kopia) ska inte bifogas affärsdokumentet

Från vissa håll argumenteras för att leverantörens visualisering, t.ex. i form av en PDF-kopia, bör underlätta mottagarens läsning av affärsdokumentet. SFTI:s råd är dock att leverantörens visualisering inte ska bifogas då mottagaren i så fall riskerar merarbete: både affärsdokument och en bifogad visualisering behöver granskas för överensstämmelse av innehåll; båda formerna kan behöva arkiveras om affärsdokumentet berörs av bokförings- eller arkiveringskrav; och för mottagare i offentlig sektor måste förmodligen båda formerna av affärdokumentet tillsammans anses som den mottagna handlingen.

För Peppol BIS Billing 3 finns en tydlig regel om att PDF-bild inte ska bifogas e-fakturor:se avsnitt 6.2.10 i Business Interoperability Specification.

Av samma skäl ska leverantörens stilmall inte biläggas det elektroniska affärsdokumentet.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.