Publicerad 18 december 2023

SFTI Tekniskt kuvert

SFTI rekommenderar i första hand Peppolnätverket för utbyte av e-handelsmeddelanden men mot bakgrund av att det finns andra nätverksalternativ tillhandahåller SFTI ett speciellt tekniskt kuvert för funktionen att bunta affärsdokument till, mellan eller från VAN-operatörer (vid användning utanför Peppolnätverket).

SFTI rekommenderar sitt tekniska kuvert för elektronisk kuvertering och buntning av elektroniska dokument. Kuvertet omfattar information om både routing (identifiering av avsändande och mottagande parter) och innehåll (datering och typ av ingående meddelanden). Kuvertet beskriver inte överföringsteknik eller säkerhetslösning relaterad till överföring.

Förväxla dock inte SFTI Tekniskt kuvert med OpenPeppol Business Message Envelope, som är det kuvert som ska användas vid överföring i Peppolnätverket.

Förutsättningar och teknik

Avsikten med SFTI Tekniskt kuvert är att möjliggöra buntning och adressering i de fall då det ordinarie transportprotokollet inte direkt stöder detta. Några exempel på när kuvertering saknas i protokoll är direkt filöverföring mellan mappar på en disk, FTP eller överföring via fysiska medier.

SFTI:s tekniska kuvert är baserat på XML-schemat Standard Business Document Header (SBDH) version 1.0, som tagits fram av UN/CEFACT. SFTI:s tekniska kuvert utgör en strikt, begränsad del av SBDH-standarden. Därför kan parter som önskar kommunicera med stöd av mer funktionalitet enkelt skala upp inom standarden, exempelvis genom att använda fler funktioner. Såväl XML-formaterade dokument som EDIFACT-formaterade dokument kan kuverteras med hjälp av denna specifikation.

Specifikationer

SFTI:s implementationsguide för Standard Business Document Header (PDF, nytt fönster) Pdf, 508 kB.

XML-Schema som definierar SFTI:s profil av SBDH (XSD)

Exempel

Saknas.

Läs vidare

Verifieringstjänst för SFTI:s tekniska kuvert

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.