Publicerad 2 oktober 2023

Peppol BIS Ordering 3

Peppol BIS Ordering 3 används av köparen för att sända en order till leverantören och få tillbaka ett ordersvar från dem. Specifikationen innefattar både order- och ordersvarsmeddelande.

Peppol BIS Ordering 3 används som en del i integrerad e-handel inom Peppol BIS e-handel.

Ordermeddelandet kan avse både varor och tjänster. De kan beskrivas antingen genom text i fri form eller med artikelsystematik enligt en inläst katalog med unikt definierade artiklar.

Ordersvarsmeddelandet är obligatoriskt att använda i denna specifikation. Leverantören har möjlighet att acceptera eller avvisa ordern i sin helhet eller att acceptera ordern med gjorda ändringar.

Eftersom det går att beskriva artiklarna i text kan man använda PEPPOL BIS Ordering 3 även om definierade artiklar saknas i prislistan.

Dokumentation

Dokumentation Peppol BIS 3

Exempel

Exempelfiler finns i implementationsstödet för Peppol BIS 3 (exkl. faktura)

Svensk handledning

Kompletterande handledning på svenska saknas. Engelsk handledning finns i dokumentationen för Peppol BIS 3

Läs vidare

Verifieringstjänst för Peppol BIS e-handel

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.