Publicerad 19 mars 2021

Implementationsstöd Peppol BIS 3 exklusive faktura

SFTI har tagit fram ett implementationsstöd för Peppol BIS 3 meddelanden för e-handel för de som redan har infört meddelanden enligt version 2 och vill förstå hur ändringarna bör implementeras. Det finns även exempelfiler för de olika meddelandetyperna.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.