Publicerad: 19 december 2019

Ekonomi, juridik, statistik

Arbetsgivarfrågor

Detta gör SKR

SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara ekonomiska förutsättningar för medlemmarna. Vi tar fram prognoser för skatteintäkter, kostnader och sysselsättning.

Vi utvecklar former för styrning och uppföljning. Statistik och öppna jämförelser är viktiga verktyg.

SKR ger juridisk vägledning till kommuner och regioner inom exempelvis upphandlingsfrågor och kommunal- och civilrättsliga frågor.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!