Publicerad 16 november 2022

Utfällbart innehåll

Riktlinjer för funktionen för utfällbart innehåll.

Utfällbart innehåll passar för enkla processbeskrivningar, presentation av fördjupning, begreppsförklaringar och enkla handledningar. Funktionen har vissa likheter med Frågor och svar men andra användningsområden.

Riktlinjer

Utfällbart innehåll används när delar av en sidas innehåll kan läsas fristående, men ändå har med sidans övergripande innehåll att göra.

Utfällbart innehåll får inte användas för att göra en lång sida lite kortare.

Användningsområde

Utfällbart innehåll kan användas när varje del av innehållet är för litet för att motivera en egen sida. Rubrikerna skapar en översikt som är tillräcklig för att sidan ska göra sitt jobb, och presenterar fördjupningar inom ämnet som inte är nödvändiga.

Exempel på när utfällbart innehåll kan vara lämpligt att använda:

 • Enkla processbeskrivningar
 • Fördjupningsmaterial
 • Begreppsförklaringar
 • Förteckningar
 • Handledningar

Kontext och rubrik extra viktigt

Det utfällbara innehållet måste ingå i en kontext, och sidan som helhet ska fortfarande handla om samma sak som det utfällbara innehållet. Det måste även framgå tydligt av rubriken vad som finns i det utfällbara innehållet.

Begränsningar

Utfällbart innehåll får inte användas för dekorativa ändamål eller för att göra en lång sida kortare.

Utfällbart innehåll påverkar sidans sökbarhet negativt. När besökaren kommer till sidan via webbplatsens sökfunktion syns inte det innehåll sökningen har gett träff på – det fälls inte ut. Besökaren tvingas att klicka på en eller flera rubriker innan det eftersökta innehållet visas.

Gör så här (kräver minst behörighet Webbredaktör)

 1. Kopiera layouten KOPIERA DENNA (Utfällbart innehåll) på sidan Exempel, utfällbart innehåll (länk nedan).
 2. På sidan där det utfällbara innehållet ska visas: markera Mittenspalt.
 3. Klistra in.
 4. Placera layouten där den ska vara på sidan.
 5. Redigera rubrik och innehåll för varje expanderbart fält.

Exempel, Utfällbart innehåll

Tänk på

 • Innehållet måste ligga parvis för att det ska fungera: Rubrik A + Innehåll A, Rubrik B + Innehåll B och så vidare.
 • Innehåll som består av mer än en textmodul måste placeras i en layout.
 • Rubriknivån ska följa riktlinjer för rubriker.

Tänk på

Funktionen tvingar besökaren till ett extra klick för att se innehåll på sidan. Använd den därför mycket sparsamt.

Läs vidare