Publicerad 16 november 2022

Frågor och svar, FAQ

Riktlinjer och lathund för frågor och svar-funktionen.

Frågor och svar används för innehåll där svar på vanligt förekommande frågor ges. Funktionen får inte användas för till exempel processbeskrivningar eller för att göra en lång sida kortare.

Frågor och svar har vissa likheter med utfällbart innehåll men ett enskilt användningsområde: för att besvara vanliga frågor inom ett ämne.

Riktlinjer

 • Rubriken ska alltid formuleras som en fråga.
 • Frågan ska vara mycket kort, helst bara en rad, maximalt två. En rad motsvarar cirka 50 tecken inklusive mellanslag på en normalstor skärm.
  • Tänk på att raderna på en mobilskärm är mycket kortare! Håll därför antalet tecken nere till ett minimum.

Begränsningar

Frågor och svar får inte användas för dekorativa ändamål, det vill säga för att göra en lång sida kortare.

Funktionen påverkar sidans sökbarhet negativt. När besökaren kommer till sidan via webbplatsens sökfunktion syns inte det innehåll sökningen har gett träff på – det fälls inte ut. Besökaren tvingas att klicka på en eller flera rubriker innan det eftersökta innehållet visas.

Gör så här (kräver minst behörighet Webbredaktör)

Denna lösning används för att infoga frågor och svar på en sida. Arbetet sker i sex steg, och i steg 1 utgår du från en exempelsida:

Exempel, Frågor och svar, FAQ

Steg 1: Kopiera och klistra in modul och arkiv

 1. Kopiera modulen KOPIERA DENNA Frågor och svar, FAQ som finns på exempelsidan (se länk ovan).
 2. På sidan där innehållet ska visas: markera Mittenspalt.
 3. Klistra in.
 4. Ta tag i modulen och placera den där den ska vara på sidan.
 5. Kopiera arkivet KOPIERA detta arkiv, inklusive artiklar (döp sedan om).
  • Arkivet ligger rakt under exempelsidan se länk ovan.
 6. Gå tillbaka till sidan där du ska visa upp frågor och svar.
 7. Högerklicka på sidan i sidträdet och välj Klistra in.
  • Säkerställ att du även klistrar in underliggande artiklar. 
  • Döp om arkivet till FAQ [namn på ämnet/sidan] så det blir lätt att identifera vad arkivet innehåller.
 8. Dubbelklicka på modulen du klistrade in i steg 3.
 9. Klicka i fältet under Utgångspunkt för FAQ och peka ut arkivet du klistrade in i steg 7.
 10. Klicka OK.

Steg 2: Fyll befintliga frågor med innehåll samt ta bort eller lägg till frågor

 1. Expandera arkivet du klistrade in. Arkivet innehåller tio förberedda artiklar.
 2. Redigera den första artikeln.
  • Lägg in frågan i modulen Rubrik. Var noga med att frågan ska vara formulerad som just en fråga.
  • Sätt rubriknivån Sidrubrik på frågan.
  • Skriv eller klistra in svaret på frågan i modulen Innehåll.
   • Underrubriker i svaret ska ha formatet Rubrik 2.
  • Sätt stilen Brödtext på svaret.
 3. Publicera artikeln.
 4. Upprepa steg 2 och 3 tills du är klar.
 5. Ta bort eventuella förberedda frågor som du inte behöver.

Om de förberedda artiklarna inte räcker till, lägger du till fler genom att kopiera och klistra in en befintlig artikel.

Tänk på

Skapa inte nya artiklar från början, utan kopiera alltid en befintlig och ändra den!

Steg 3: Inställningar och metadata

Sätt rätt rubriknivå i FAQ-modulen

 1. Dubbelklicka på FAQ-modulen på din sida.
 2. Välj rubriknivå i fältet Rubriknivå.
  • Om FAQ-modulen ligger ensam på en sida, efter exempelvis en ingress, ska rubriknivå 2 (h2), väljas.
  • Om FAQ-modulen ligger under en mellanrubrik, exempelvis Frågor och svar om xx eller Allmänt om avtalsrörelsen eller liknande, ska du i stället välja rubriknivå 3 (h3).

Välj sortering på artiklarna

 • Välj sortering i fältet Sorteringsordning.
  • Sortera artiklarna som de ligger i Sitevision.
  • Sortera artiklarna efter senast publicerat.

Välj om datum för senast uppdaterad ska visas

 • För att visa datum när artiklarna uppdaterades, bocka i fältet Visa etiketter för "senast uppdaterad".

Steg 4: Publicera sidan med frågor och svar

 1. Var noga med att ange innehållstypen Frågor och svar i sidans metadata.
 2. Ange också en kategori (ämne) för sidan.

Tänk på

Artiklarna i en FAQ ska inte synas i sökresultaten på webbbplatsen. Därför är det särskilt viktigt att använda de färdiga artiklarna här istället för att skapa från början.

Tänk på

Funktionen tvingar besökaren till ett extra klick för att se innehåll på sidan. Använd därför funktionen mycket sparsamt.

Läs vidare