Publicerad 30 januari 2023

Presentation av data

Riktlinjer och lathundar för presentation av data i diagram, kartor och tabeller.

Riktlinjer och lathundar

 • Bilder, illustrationer

  Riktlinjer och lathundar för bilder och illustrationer.
  Media och innehållstyper, Presentation av data
 • Diagram från CSV-fil

  Riktlinjer och lathundar för att skapa diagram från en uppladdad CSV-fil.
  Presentation av data
 • Diagram från Kolada

  Information och lathundar om funktionen att visa data som hämtas automatiskt från Kolada.
  Presentation av data
 • Karta från CSV-fil

  Information och lathundar för att skapa region- eller kommunkartor från CSV-filer.
  Presentation av data
 • Tabeller och diagram

  Tabeller och diagram är ett bra sätt att presentera data om ett ämne. De kan dock sällan leva sitt eget liv utan kräver en tydlig kontext, där texten sätter in data i ett sammanhang och förklarar samband.
  Presentation av data