Publicerad 17 november 2022

Publikationssida på skr.se

Instruktioner för hur du skapar en publikationssida på skr.se.

SKR:s publikationer presenteras på skr.se/publikationer. Information om publikationen registreras och lagras i Askås, SKR:s system för publikationer, men det är på skr.se som besökaren kan läsa om, ladda ner och beställa publikationer. Det är också här länkar till webbrapporter visas.

Publiceringen kan starta när handläggaren har registrerat sin publikation via formulär som nås på intranätet.

Publicera publikationssida på skr.se, SKR:s intranät

Publiceringsprocessen består av tre steg:

 1. Öppna mejl om registrerad publikation.
 2. Skapa och publicera publikationssida.
 3. Meddela handläggaren.

Gör så här (kräver minst rollen Webbredaktör)

Förberedelser

När en ny produkt har lagts upp i Askås (systemet som innehåller information om alla rapporter och skrifter) skickas ett mejl till webblådan. Mejlet innehåller den information som krävs för att skapa en publikationssida, samt en eller flera filer, inklusive omslagsbild, som ska publiceras på publikationssidan.

Skapa omslagsbild (om sådan saknas i mejlet)

Normalt bifogas en omslagsbild till mejlet. Om den skulle saknas gör du så här:

 1. Öppna PDF:n för publikationen.
 2. Gör en skärmdump av omslagsbilden.
 3. Spara omslagsbilden i formatet PNG (JPG om det är en fotografisk bild) till hårddisken.
  • Bilden ska vara 250 pixlar bred.

Så gör du skärmdumpar i Windows

Skapa en publikationssida

 1. Klicka på genvägen Publikationssida så skapas en publikationssida med rätt mall i rätt arkiv.
  • Du kan även gå till arkivet SKR > Tjänster > Rapporter och skrifter > Publikationer och där välja Skapa ny. Använd mallen Produktmallar > Publikation.
 2. Klistra in rubrik, ingress och brödtext från mejlet med publikationsinformation. Ingress och brödtext kan du ta från beskrivningen, alternativt från publikationen.
 3. Högerklicka på sidan i navigationsträdet och välj Egenskaper > Metadata.
 4. Fyll i metadata:
  • Produkt-ID. Här anger du ISBN-nummer eller Bst-nummer för produkten.
   • Om produkten är gratis kommer du att se ett meddelande om att den inte är köpbar. Meddelandet syns bara i redigeringsläget.
   • Om mejlet av någon anledning inte innehåller ISBN- eller Bst-nummer kan du använda namnet på rapportens PDF-fil som ID, exklusive filändelsen (.pdf).
    Exempel: filen 7585-729-9.pdf har 7585-729-9 som Produkt-ID.
   • Webbrapporter kan ibland sakna Bst-nummer eller Produkt-ID. I de fallen behöver ansvarig för webbrapporten registrera den i Askås-systemet, via formuläret på intranätet.
  • Utgivningsdag. Använd datumväljaren för att ange datum för produktens utgivning.
  • ISBN. Om produkten har ett ISBN-nummer anges det här.
   • Detta metadata har ingen koppling till Askås-systemet utan används bara för att visa ISBN-numret på publikationssidan.
  • Serie. Om produkten ingår i en serie väljer du det här.
   • Om en serie saknas i listan kontaktar du en innehållsstrateg.
  • Format. Ange vilket/vilka format produkten finns utgiven i. Du kan välja fler än ett.
  • Länk till PDF. Här pekar du ut publikationens PDF-fil. Välj Fil som länktyp och bläddra fram/ladda upp filen. Den ska lagras på sidan, inte i filarkivet.
  • Länk till webbrapport. Om produkten finns som webbrapport anger du länken här. Välj Extern sida som länktyp.
  • Bilagor. Om produkten har bilagor eller finns i kortversioner pekar du ut dem här. Välj att ladda upp filerna till sidan, inte filarkivet.
 5. Fortsätt med att ange redaktionella metadata, som Kategori, Verksamhetsområde och Informationsansvarig.
 6. Klicka på OK.
 7. Dubbelklicka på modulen Bild.
 8. Ladda upp bilden på rapportens framsida till arkivet Bilder på sidan.
  • Döp bildfilen till samma som PDF:ens filnamn
   Exempel: Ersattningssystem-i-vardval.png.
  • Ange rapportens rubrik som Alternativtext.
 9. Publicera publikationssidan.
  • Om publikationen ska publiceras ett visst datum och klockslag tidspublicerar du sidan enligt önskemålen.
  • Bocka ur "Aktivera tidpunkt för påminnelse att se över innehållet"
 10. Meddela handläggaren att sidan är publicerad, bifoga sidans publika länk.
 11. Eventuell notifiering: Ta reda på om någon nyhet är planerad i samband med att rapporten publiceras. Du kan fråga ansvarig handläggare eller avdelningens innehållsstrateg. Om ingen nyhet är planerad ska du notifiera den nya publikationssidan.

Tänk på

 • Rubriken i notifieringen ska vara: Publikation: Sidans/Publikationens rubrik.
  Exempel: Publikation: Ersättningssystem i vårdval
 • Om produkten är gratis visas ett meddelande om att den inte är köpbar. Syftet är att enkelt kunna se om produkten är felregistrerad. Meddelandet syns bara i redigeringsläget.
 • Publikationssidor ska inte ha automatiska påminnelser aktiverade.
 • Om en webbrapport saknar Bst-nummer eller Produkt-ID behöver ansvarig för rapporten registrera den via formuläret som nås via intranätet, se länk ovan.

Illustrationer

Genväg för att skapa en publikationssida

Genväg för att skapa en publikationssida.

Förstora bilden

Metadata för publikationssida

Välja datum för utgivningsdag

Välja format

Välja serie

Förstora bilden

Peka ut PDF

Förstora bilden

Ange länk till webbrapport

Så fungerar det rent tekniskt

 1. Den ansvariga för publikationen registrerar den i Askås, SKR:s system för publikationer.
 2. Publikationen får automatiskt ett artikelnummer.
  • Är det en PDF-rapport får filen autoamtiskt artikelnumret som filnamn.
 3. Ett mejl skickas till webbredaktionen@skr.se med information om publikationen.
 4. Webbredaktören skapar en publikationssida och fyller i nödvöndig information, bland annat publikationens Produkt-ID.
 5. Produkt-ID är antingen publikationens ISBN-nummer eller publikationens Best-nummer.
 6. Om ISBN- och Best-nummer saknas ska publikationens artikelnummer användas som Produkt-ID.
  • Är det en PDF-rapport kan filnamnet anges (exklusive .pdf).
  • Är det en webbrapport behöver den ansvariga för publikationen registrera den i Askås.
 7. Genom publikationens Produkt-ID hämtas registrerad information om produkten från Askås.
 8. Om publikationen har ett ISBN-nummer ska detta anges i motsvarande metadata, för att informationen ska kunna visas på publikationssidan.

Läs vidare