Medel- och medianväntetid

Här visar vi dels medelvärdet för väntetiderna, det vill säga väntetiderna relaterade till antalet individer. Dels visar vi medianvärdet, det vill säga den vanligaste väntetiden relaterat till de kortaste respektive längsta väntetiderna.

Kontaktstatus
Kontakttyp
Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.