Uppskattad väntetid och ledig kapacitet

Här finner du aktuellt väntetidsläge och ledig kapacitet. Vi mäter väntetiden utifrån en uppskattning över hur lång patientens väntetid kommer bli.

Väntetiden bygger på en skattning av respektive rapporterande enhet, som rapporterar manuellt varje månad. Enheten rapporterar även om det finns kapacitet att ta emot patienter från andra vårdgivare.

Aktuellt väntetidsläge är en preliminär uppskattning för hur lång tid en patient som söker idag kommer få vänta. Ledig kapacitet visar om det finns möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare.

Patienter i Sverige har fritt vårdval och kan själva be om remiss till andra regioner om väntan överskrider vårdgarantin i den egna regionen. Uppgifterna gäller för ett urval av åtgärder. Om data/information är äldre än 6 veckor står "Uppgift saknas".

För väntetider inom Region Stockholm hänvisar vi till vårdgivarguiden.Vårdgivarguiden

Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.