Telefontillgänglighet till primärvård

Enligt vårdgarantin har en patient rätt till kontakt med primärvården samma dag. Vi mäter detta genom kontakt via telefon.

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, det vill säga andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Vårdgarantin mäts utifrån kontakt via telefon men gäller även för andra kontaktvägar, exempelvis via digitala kanaler eller drop in-besök.

Mätningstyp
Tillbaka till väntetidsstatistik

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.