Publicerad 19 oktober 2022

Väntetiderna på akuten ökar igen enligt Socialstyrelsen

Antalet besök ökar på akuten igen, efter att ha gått ner under pandemin. Samtidigt har det skett en betydande ökning av den totala vistelsetiden på akutmottagningarna. Särskilt långa vistelsetider har personer 80 år och äldre, där var tionde besök varar längre än 9 timmar. Det är också stora skillnader mellan sjukhusen i landet visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Är du intresserad av att läsa hela rapporten som är baserad på Patientregistret hos Socialstyrelsen, följ länken nedan.

Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2021 (socialstyrelsen.se)

Läs hela nyheten på socialstyrelsen.se

På Väntetider i vården finns statistik som uppdateras i slutet av varje månad över tillgängligheten till vård på akutmottagningar.

Väntetidsstatistik för besök på somatisk akutmottagning Väntetider i vården

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.